Bảo Vệ Nam Á là niềm tin vững chắc bước cùng doanh nhân.

Về chúng tôi

Công ty chúng tôi được tuyển dụng và đào tạo theo chức năng với một chương trình huấn luyện đa dạng, được biên soạn kỹ lưỡng theo nội dung hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo kỹ lưỡng để huấn luyện nhân viên bảo vệ và được đào tạo trực tiếp tại Trung Tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an Tỉnh Thanh Hóa đào tạo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghiệp vụ bảo vệ theo đúng quy định của NĐ52 /CP chính phủ và thông tư 45/TT – BCA của Bộ Công an về quản lý dịch vụ bảo vệ( yêu cầu nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp bắt buộc phải được đào tạo); nhằm đảm bảo rằng tất cả nhân viên bảo vệ của chúng tôi đều nhanh chóng thích nghi thực hiện tốt nhiệm vụ tại tất cả các loại hình mục tiêu khác nhau.

Mục tiêu bảo vệ của chúng tôi

Bảo Vệ Nam Á cung cấp dịch vụ bảo vệ cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Với một số nhóm mục tiêu nổi bật chúng tôi đang triển khai.

Bảo vệ ngân hàng, doanh nghiệp
Bảo vệ nhà máy, xí nghiệp
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ sự kiện, bar, club

Tại sao chọn chúng tôi

Bảo Vệ Nam Á là đơn vị đầu tiên tại Thanh Hóa cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp từ năm 2002. Sau 20 năm hoạt động, Bảo vệ Nam Á đã khẳng định sự vững trải trong hoạt động và bền vững trong kinh doanh.

100% bảo vệ đang công tác tại Bảo Vệ Nam Á được cấp chứng chỉ bảo vệ chuyên nghiệp do Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công An Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa huấn luyện.

Với nhóm độ tuổi với sức khỏe và khả năng nhan nhanh. Nhân viên bảo vệ Nam Á luôn hoàn thành tốt  các nhiệm vụ được giao với mức độ chuyên nghiệp tuyệt vời.

Đội ngũ bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp, phản ứng nhanh. Khả năng điều động và luân chuyển tốt, đảm bảo thực hiện tốt mọi yêu cầu từ khách hàng.

Liên hệ chúng tôi    Khách hàng của chúng tôi

    Một số hình ảnh khai giảng, huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp

    Bảo Vệ Nam Á phối hợp cùng Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, nhà máy, cơ quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

    Bài viết từ Blog

    Thiết kế và vận hành bởi Thanh Hoa Web Services