Công ty TNHH KD Dịch Vụ Bảo Vệ Nam Á hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vệ sỹ và bảo vệ chuyên nghiệp trên toàn quốc. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nghành dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, với đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất tốt, đạo đức ,năng lực vững vàng và nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, vận hành trong một quy chế chặt chẽ và khoa học, tổ chức kỷ luật cao. Công ty chúng tôi được tuyển dụng và đào tạo theo chức năng với một chương trình huấn luyện đa dạng, được biên soạn kỹ lưỡng theo nội dung hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo kỹ lưỡng để huấn luyện nhân viên bảo vệ và được đào tạo trực tiếp tại Trung Tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an Tỉnh Thanh Hóa đào tạo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghiệp vụ bảo vệ theo đúng quy định của NĐ52 /CP chính phủ và thông tư 45/TT – BCA của Bộ Công an về quản lý dịch vụ bảo vệ( yêu cầu nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp bắt buộc phải được đào tạo); nhằm đảm bảo rằng tất cả nhân viên bảo vệ của chúng tôi đều nhanh chóng thích nghi thực hiện tốt nhiệm vụ tại tất cả các loại hình mục tiêu khác nhau. Hơn nữa, chúng tôi luôn luôn chú trọng đến việc nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cho các nhân viên bảo vệ cũng như chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu cao nhất của khách hàng với phương châm “ Bảo Vệ Nam Á là niềm tin vững chắc bước cùng doanh nhân“.