Bảo Vệ Nam Á là niềm tin vững chắc bước cùng doanh nhân

  • Bảo vệ doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan
  • Bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp
  • Bảo vệ yếu nhân, người nổi tiếng
  • Bảo vệ sự kiện, bar, club
  • Áp tải tiền, hàng hóa
Gửi liên hệ Về chúng tôi

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI CÓ THỂ LÀM CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Công ty chúng tôi được tuyển dụng và đào tạo theo chức năng với một chương trình huấn luyện đa dạng, được biên soạn kỹ lưỡng theo nội dung hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo kỹ lưỡng để huấn luyện nhân viên bảo vệ và được đào tạo trực tiếp tại Trung Tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an Tỉnh Thanh Hóa đào tạo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghiệp vụ bảo vệ theo đúng quy định của NĐ52 /CP chính phủ và thông tư 45/TT – BCA của Bộ Công an về quản lý dịch vụ bảo vệ( yêu cầu nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp bắt buộc phải được đào tạo); nhằm đảm bảo rằng tất cả nhân viên bảo vệ của chúng tôi đều nhanh chóng thích nghi thực hiện tốt nhiệm vụ tại tất cả các loại hình mục tiêu khác nhau.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI
TẦM NHÌN VÀ NHIỆM VỤ

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn hàng đầu về dịch vụ bảo vệ

Nhiệm vụ

Bảo về an ninh trật tự xã hội,, an toàn tài sản, con người

CON NGƯỜI

Chuyên nghiệp từ lời nói tới hành động, giải quyết mọi vấn đề trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

CÔNG NGHỆ

Áp dụng phân tích dữ liệu, mang lại lợi ích cho công ty và khách hàng.

HỢP TÁC

Đối xử với đồng nghiệp và khách hàng, đối tác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với mình

Hoạt động đào tạo bảo vệ